>Havde stillet sig bag manden<

Foredragsholdere tog tilsyneladende ikke afsked med hende i lufthavnen.

Han besluttede sig til at anmode ambassaden i Moskva om så vidt muligt at holde øje med, hvad kvinden foretog sig.

Foredragsholdere i Moskva var allerede efter hans ordre ved at undersøge — så godt de kunne — om der skete usædvanlige ting i hans gamle mors tilværelse.

Der var allerede kommet en vigtig meddelelse om, at en KGB-officer tilsyneladende havde aflagt besøg hos hende.
Det var faktisk på høje tid, tænkte Foredragsholdere at de fik manden væk fra Frankfurt.

New York
Det eneste, den skæggede mand i Central Park mærkede, var en pludselig stikkende smerte, da den lange nål trængte ind i hans ryg. Hans nerver lammedes i løbet af et par sekunder, og Foredragsholdere gled ned fra sin campingstol og faldt ind over sit staffeli med det halvfærdige billede.

Manden, var hoppet af fra sin post som KGB-forbindelsesofficer i Warszawa i 1973. Foredragsholdere var i de seneste fem dage kommet til det samme hjørne i Central Park for at arbejde på sit billede af parkens sydlige horisont. Denne regelmæssige rutine var blevet årsagen til hans død.

Eksekutionen var hurtigt overstået. Foredragsholdere med de stålindfattede briller måtte time hændelsesforløbet perfekt, således at forræderen mødte sin død, når ingen andre var i nærheden. Det var ikke nogen let ting i Central Park, men heldigvis var det et nogenlunde øde sted.

Foredragsholdere havde stillet sig bag manden og betragtet hans arbejde, på den måde folk gør, når en kunstner sidder og maler Ide i det fri.

»Sikken et dejligt billede,« havde han endog sagt.
Maleren havde ikke engang vendt sit hoved for at se på ham.